پروژه مسکونی تجـاری برج های دوقلوی پردیس المپیک

پروژه مسکونی تجـاری برج های دوقلوی پردیس المپیک واقع در بلوار المپیک منطقه 22 شهرداری تهران بوده که مشتمل بر دو برج مسکونی 27 طبقه و یک مجتمع تجاری 6 طبقه می باشد. این پروژه دارای 418 واحد مسکونی و تجاری با امکانات و مشاعات منحصر به فرد بوده که استفاده از مصالح بسیار مرغوب ، منطبق با استاندارد های روز دنیا در کنار جانمایی بسیار عالی مشرف به بوستان جوانمردان و دریاچه چیتگر این پروژه را به یکی از شاخص ترین پروژه های منطقه 22 تهران تبدیل کرده. واحد های پروژه برج های دوقلوی پردیس المپیک در 5 تیپ معماری متفاوت با توجه به سلایق و بودجه های متفاوت مشتری طراحی شده که این امر نشان از توجه بسیار بالای مهندسان ما به سلایق مختلف مشتری را دارد. طراحی منحصر به فرد این پروژه به همراه دقت در رعایت اصول مهندسی سازه این پروژه را به سازه فلزی برتر سال 93 از سوی انجمن سازه ایران تبدیل کرده که این امر خود نشانی از ایمنی بالای پروژه های ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس را دارد
برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک 96/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30

برج های دوقلوی پردیس المپیک تاریخ 97/06/30


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

دربـاره مـا

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با به کارگیری کادر مجرب و با تجربه مهندسی و اجرایی اقدام به طراحی ، ارائه خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی و اجرای پروژه های انبوه سازی مسکن و ساختمان اعم از ساختمان های مسکونی و تجاری ، اداری، فرهنگی ، ورزشی، خدماتی و احداث واحدهای مسکونی از قبیل احداث شهر، شهرک و هر نوع ابنیه در زمینه های فوق الذکر می نماید

تمـاس با مـا

شهر جدید پردیس - فاز 3 - بلوار سفیر امید - خیابان معلم - شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

021-76276000-4

info@PHIC.Co

021-76276201

8 صبح الی 19 عصر